Kiedy posłać dziecko do przedszkola?

Kiedy posłać dziecko do przedszkola?

Dość często spotykamy się z pytaniami Rodziców: czy moje dziecko może zostać zapisane do przedszkola? Kiedy posłać dziecko do przedszkola? Niestety na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każde dziecko jest inne, każde rozwija się w swoim tempie, każde inaczej znosi rozłąkę z rodzicem. Kiedy więc podjąć tą bardzo ważną decyzję?

Dziecko, które idzie do przedszkola, powinno posiadać pewne umiejętności, o których pisaliśmy na naszym blogu w artykule: „Jakie umiejętności powinno posiadać dziecko, gdy idzie do przedszkola”

Rodzice jednak dość często obawiają się posłać dziecko zbyt wcześnie, pomimo że opanowało wszystkie wymagane umiejętności.

Przedszkole Sowia 5 w Siemianowicach Sląskich to niepubliczne przedszkole, które jest idealnym miejscem dla dzieci, nawet dla tych które ciężko znoszą rozłąkę ze swoimi Rodzicami. Bardzo rodzinna atmosfera pozwala dziecku bardzo szybko zapomnieć o tęsknocie za Mama i Tatą. Wszystkie przedszkolaki bawią się u nas wyśmienicie.

Jeżeli jednak Twoje dziecko jest jeszcze za małe na pobyt w Przedszkolu, zapraszamy do Klubu Malucha lub naszego Żłobka, które mieszczą się również w Siemianowicach Śląskich na ul. Sowia 5.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy żłobkiem, a klubem?

Podstawowe różnice pomiędzy żłobkiem a klubem dziecięcym przedstawia poniższa tabela.

 Żłobek Klub dziecięcy
 Wiek dzieckaOpieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia.Opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 1. roku życia.
 Wymiar opiekiZapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.Zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.
 Możliwość wydłużenia wymiaru opiekiW szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.
 Obowiązek zatrudnienia pielęgniarki lub położnejW żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, trzeba zatrudnić co najmniej jedną pielęgniarkę lub położną.Brak wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej.
 Osoba kierująca placówkąPracą żłobka kieruje dyrektor (wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi).Osobą kierującą pracą klubu może być osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna.
 Uczestnictwo rodziców w zajęciachRodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Może zostać utworzona rada rodziców.Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach. Może zostać utworzona rada rodziców.
 Zapewnienie wyżywienia

Zapewniają  wyżywienie  zgodne  z wymaganiami  dla  danej  grupy  wiekowej wynikającymi  z aktualnych  norm  żywienia opracowywanych  przez  Instytut  Żywności  i Żywienia.

Zapewniają  wyżywienie  zgodne  z wymaganiami  dla  danej  grupy  wiekowej wynikającymi  z aktualnych  norm  żywienia opracowywanych  przez  Instytut  Żywności  i Żywienia.
 Lokal

Lokal musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie. Należy zapewnić także miejsce do odpoczynku dla dzieci.

Lokal musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie. Należy zapewnić także miejsce do odpoczynku dla dzieci.

Nasza oferta skierowana do Rodziców jest więc bardzo bogata i z pewnością pozwoli każdemu z Rodziców wybrać coś odpowiedniego dla swojej pociechy.

Zapraszamy serdecznie.

Żłobek Sowia 5