Jak wspierać naukę czytania i pisania u dzieci przedszkolnych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to specjalistyczne zajęcia, które mają na celu jak najwcześniejszą diagnozę niepełnosprawności lub spowolnionego rozwoju. Zajęcia te wspomagają stymulowanie psychofizyczne dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą zajęć wskazanych od chwili wykrycia zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole. Im wcześniej zajęcia zostaną wdrożone, tym dla dziecka lepiej. Głównym celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dostarczenie fachowej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Nasze przedszkole Sowia 5 realizuje WWR w zakresie terapii:

Na zajęcia zapraszamy również dzieci, które nią są naszymi przedszkolakami. Przyjmujemy wszystkie dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia.

Na zlecenie Rodziców Logopeda i Terapeuta SI wykonują diagnozy.

Drogi Rodzicu!

Jeżeli niepokoi Cię coś w rozwoju Twojego dziecka, zauważasz, że:

  • rozwija się ono wolniej niż rówieśnicy,
  • często potyka się,
  • jest niezgrabne,
  • nie mówi lub mówi niewiele,
  • ma zaburzenia mowy,
  • niechętnie bawi się z innymi,
  • jest nadaktywne,
  • śmieje się lub płacze bez powodu,
  • nie patrzy w oczy –

nie czekaj, aż z tego wyrośnie!

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?
Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinię taką wydaje zespół orzekający publicznych Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznych.

Na zajęcia zapraszamy do Przedszkola Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, przez wykwalifikowanych specjalistów.