Dzień flagi w przedszkolu Sowia 5

Dzień flagi w przedszkolu Sowia 5

Dzień flagi w przedszkolu Sowia 5 obchodzony jest zawsze bardzo uroczyście. W tym dniu rozmawiamy o tym czym jest patriotyzm, o symbolach Polski. Kochamy Polskę.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto narodowe obchodzone 2 maja każdego roku. Święto to zostało ustanowione w 2004 roku ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku. Celem tego święta jest propagowanie wiedzy o symbolach narodowych Polski oraz wyrażanie szacunku do narodowych barw.

Znaczenie flagi polskiej

Polska flaga, biało-czerwona, jest jednym z najważniejszych symboli narodowych Polski. Jej historia sięga średniowiecza, a barwy białe i czerwone były używane już przez polskich książąt piastowskich w XIII wieku. Oficjalny wzór flagi został przyjęty w 1815 roku, po Kongresie Wiedeńskim.

Biały pas na fladze polskiej symbolizuje pokój i czystość, natomiast czerwony pas odwagę i męstwo. Polska flaga jest jedną z najstarszych flag narodowych w Europie.

Przedszkolaki w Przedszkolu Sowia 5 wiedzą to wszystko. Są prawdziwymi patriotami.

Znają hymn Polski, poznały legendę związaną z powstaniem naszego państwa. No i oczywiście nie byłyby sobą, gdyby nie zmalowały czegoś pięknego. Flaga z rączek to prawdziwe arcydzieło

 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to ważne święto, które przypomina nam o znaczeniu symboli narodowych Polski oraz o wartościach, które one reprezentują.

A czy wiecie, że:

  • Proporcje flagi polskiej wynoszą 5:8.
  • Flaga polska jest często nazywana „biało-czerwoną”.
  • Na fladze polskiej nie ma żadnego godła ani napisu.

Znajomość flagi narodowej jest ważna z wielu powodów:

1. Kształtowanie tożsamości narodowej:

Flaga jest symbolem narodowym, który reprezentuje historię, kulturę i wartości danego kraju. Poznanie flagi i jej znaczenia pomaga dzieciom w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i przynależności do wspólnoty.

2. Patriotyzm i szacunek:

Znajomość flagi i okazywanie jej szacunku uczy dzieci patriotyzmu i szacunku dla swojego kraju. To ważne wartości, które powinny być pielęgnowane od najmłodszych lat.

3. Wiedza o historii i kulturze:

Flaga często zawiera symbole związane z historią i kulturą kraju. Poznanie tych symboli pomaga dzieciom poznać przeszłość i tradycje swojego narodu.

4. Rozwój świadomości obywatelskiej:

Znajomość flagi i symboli narodowych uczy dzieci o ich prawach i obowiązkach jako obywateli. To ważny krok w przygotowaniu ich do aktywnego udziału w życiu społecznym.