Kadra na Sowiej 5

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza, a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” – Janusz Korczak

 

Nauczyciel w przedszkolu to osoba, która spędza z dzieckiem prawie tyle czasu co Rodzice. Jest dla dziecka autorytetem i wzorcem. Dlatego też musi to być osoba oddana, pełna zaangażowania i miłości, a jednocześnie doświadczona i wykwalifikowana.

Wszyscy wychowawczy z naszego przedszkola Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich ukończyli studia wyższe o kierunku pedagogicznym.

Wszyscy są pełni pasji, zaangażowania i oddania. Z milionami pomysłów na kreatywną naukę i zabawę.

Poznajcie ich, oto

Kadra z Przedszkola Sowia 5

 

 mgr Beata Mazur Dyrektor Przedszkola

Dyrektor przedszkola

Wykształcenie: 

MBA – Master of Business Administration
Uniwersytet Śląski – Pedagogika specjalna
Główna Szkoła Handlowa w Warszawie – MBA
Certyfikat European Financial Planner, EFP EFPA
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Studia podyplomowe: Zarządzanie w Oświacie Terapia pedagogiczna
Specjalista wczesnego wspomagania
Terapeuta SI
Instruktor Masażu Shantala

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach wydział Pedagogika Specjalna. Ukończyłam również MBA na SGH oraz kilka studiów podyplomowych. Jestem szczęśliwą mamą Konrada
Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących organizacji pracy z dziećmi, w czasie studiów odbyłam wiele praktyk w ośrodkach opiekuńczych małych dzieci, jak i w prowadzeniu przedszkola w ogóle. Prowadzę zajęcia terapeutyczne w naszym przedszkolu jak i diagnozuje pod względem Integracji Sensorycznej.

Współpracuje również z innymi przedszkolami, gdzie pozyskuje wiedzę praktyczną i wykorzystuję wiedzę teoretyczną. Bardzo zależy mi na szerokim rozwoju dzieci w żłobku, klubie malucha jak i przedszkolu.
Dodatkowo ukończone kursy certyfikowane:
Integracji Bilaternalnej,
praca metodą Glenna Domana
Smyko-multisensoryka ®

Pani Iga Dudzik

Iga Dudzik

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Uwielbiam pracę z dziećmi, sprawia mi ona wiele radości, a postępy maluchów motywują mnie do ciągłego rozwoju. Podczas zajęć dbam o stworzenie przyjaznej, twórczej atmosfery – takiej, aby każde dziecko mogło uwierzyć  w siebie i mogło liczyć na moje wsparcie i pomoc.

Pracę z dziećmi uważam za pracę marzeń ponieważ daje mi wiele satysfakcji oraz radości. Podziwiam dzieci za ich szczerość i spontaniczność. Lubię patrzeć na radość dzieci w momentach kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywamy razem tajniki otaczającego świata.

Uśmiech na twarzy dzieci oraz czynione przez ich postępy są dla mnie najpiękniejszą życiową nagrodą.

Pani Iga prowadzi bajkoterapię w przedszkolu i logorytmikę w żłobku. Jest Z-cą Dyrektora

Pani Monika Gonciarz

Monika

ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia magisterskie – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz ukończyła zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i oligofrenopedagogikę – prowadzi u nas zajęcia Trening Umiejętności Społecznych.
Prowadzi grupę najstarszą. 

Pani Anita Krawczyk 

Anita

pomoc nauczyciela – ukończyła studia pedagogiczne na kierunku opiekuńczo wychowawczym ma doświadczenie w pracy z dziećmi

Pani Paulina Kranc

pomoc nauczyciela, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi

Kadra w Żłobku Sowia 5/Klubie Malucha

Pani Agnieszka Płuciennik

Agnieszka

opiekunka dziecięca – posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Posiada ukończony kurs animacji  oraz jest technikiem żywienia

Pani Barbara Kubica

Barbara Kubica

opiekunka dziecięca- posiada licencjat Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach – kierunek pedagogika przedszkolna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dziećmi do lat 3 – posiada kilkuletni staż w pracy z dziećmi

Pani Sylwia Krystek

opiekunka dziecięca – posiada ukończony kurs opiekunki dziecięcej – posiada 2 letni staż pracy w naszej placówce

W żłobku na Sowiej pracuje jako pomoc opiekunki, prywatnie jestem mamą
3- letniego syna Filipa. Posiada średnie wykształceni i ukończony I stopień szkoły muzycznej. W wolnych chwilach słucha dobrej muzyki, czyta dobre książki i aktywnie spędza czas z rodziną – ogólnie stara się cieszyć życiem.
Ukończony kurs opiekunki dziecięcej oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Pani Karolina Roczyk

położna – Ukończony Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek położnictwo – pracuje również w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako położna Oddział Neonatologii.