Oferta

      Godziny otwarcia:

Zapraszamy w godzinach od 7.00 do 17.00

wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

W roku szkolnym 2020/2021
opłata miesięczna w naszym przedszkolu wynosi 550 zł.

Obejmuje ona opiekę w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w zawartej umowie, wyżywienie, zajęcia z języka angielskiego oraz rytmikę.

Cena czesnego obejmuje również:

zajęcia umuzykalniające
logorytmikę
bajkoterapię
zajęcia plastyczne,
dogoterapię
zajęcia sensoryczne
zajęcia metodą Weroniki Scherborne
Wszystkim dzieciom zapewniamy opiekę logopedyczną i psychologiczną (obserwacja,diagnoza, konsultacje),
a dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy terapię zgodną z zaleceniami specjalistów oraz naliczenie opłat miesięcznych tylko za posiłki.

 

Zapraszamy również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których przygotowaliśmy szeroki pakiet zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz indywidualny system opiekuńczo – edukacyjny.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności płacą tylko za wyżywienie dziecka. Opłaty dla pozostałych, nowo przyjętych dzieci znajdują się na głównej stronie

OFERTA SPECJALNA !

oferta specjalna