Dziecko połknęło ciało obce - co robić?

Dziecko połknęło ciało obce – co robić?

Nasze dzieci, szczególnie te najmłodsze są bardzo ciekawe świata. Wszystko co spotkają na swojej drodze muszą dotknąć, powąchać, włożyć do ust. Jest to bardzo niebezpieczne, bo może dojść do połknięcia rzeczy, które mogą się okazać dla dziecka bardzo niebezpieczne. Co robić kiedy dziecko połknie ciało obce?

Jakie przedmioty są niebezpieczne?

 1. SUBSTANCJE ŻRĄCE: są dla dziecka szczególnie niebezpieczne, dlatego zawsze powinniśmy je przechowywać w miejscu dla dziecka niedostępnym. Mowa tutaj o różnych chemikaliach, proszkach do prania, środkach czystości itp. Umieszczone w kolorowych pudełkach, butelkach przyciągają wzrok dziecka. Dlatego nie mogą stać w zasięgu dziecka. Jeżeli jednak tak się zdarzy, że dziecko połknie taką substancję nie możemy wywoływać wymiotów u dziecka. Substancja żrąca powracając przez przełyk poparzy go po raz drugi i wyrządzi jeszcze większą szkodę.  Powinno się podać dziecku wodę lub mleko co spowoduje rozcieńczenie substancji i musimy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
 2. BATERIE:  wszystkie zabawki, którymi bawi się dziecko, a które mają baterie, powinniśmy dokładnie sprawdzić. Miejsce, w którym umieszczone sa baterie powinny być zabezpieczone, najlepiej zakręcone śrubką. Jeżeli jednak dojdzie do połknięcia  musimy natychmiast udać się do szpitala na Oddział Gastroentrologii Dziecięcej lub Oddział Chirurgii Dziecięcej. Bateria musi być usunięta w ciągu 6 godzin!!! Największym zagrożeniem po połknięciu jest ładunek elektryczny, który powstaje z różnicy potencjałów. Generuje on podwyższoną temperaturę, przez co może doprowadzić do uszkodzenia otaczających go tkanek czyli błony śluzowej przewodu pokarmowego, a także okolicznych naczyń krwionośnych. Może to po dłuższym czasie doprowadzić do perforacji błony śluzowej (czyli przedziurawienia) oraz krwotoku spowodowanego uszkodzeniem naczyń krwionośnych, zwłaszcza w przypadku lokalizacji baterii w przełyku, a ryzyko jest tym większe, im większa jest bateria.
 3. MAGNESY: Jeśli dziecko połknie jeden magnes, ryzyko poważnych powikłań jest znacznie mniejsze niż przy połknięciu 2 lub więcej magnesów. Magnesy się przyciągają i mogą ucisnąć ścianę przewodu pokarmowego i ją uszkodzić (np. kawałek ściany jelita może zostać pochwycony między 2 magnesy, co może spowodować jego obumarcie i przedziurawienie). W tej sytuacji należy natychmiast zgłosić się z dzieckiem do SOR.
 4. LEKI: są szczególnie groźne dla dzieci. Dlatego zawsze powinny byc umieszczone w szafkach zamkniętych, wysoko, tak aby dziecko nie mogło po nie sięgnąć. Jeżeli dojdzie do niekontrolowanego leku przez dziecko należy niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem POZ lub SOR, który zadzwoni na NUMER ALARMOWY OŚRODKA TOKSYKOLOGII
 5. OSTRE PRZEDMIOTY: które mogą przedziurawić ścianę przewodu pokarmowego są bardzo niebezpieczne. Mowa tutaj o gwoździach, agrafkach, szpilkach, igłach, ościach, szkle. Jeżeli dziecko połknie taki przedmiot należy natychmiast zgłosić się na SOR.
 6. TRUJĄCE PRZEDMIOTY: dotyczy to głównie trujących roślin. Jeżeli dziecko zje jakąś roślinę, a my nie wiemy czy roślina jest trująca, należy skontaktować się z lekarzem POZ lub SOR, który zadzwoni na NUMER ALARMOWY OŚRODKA TOKSYKOLOGII.
 7. PRZEDMIOTY o średnicy powyżej 2 cm i długości 5-6 cm: nie zdołają one samoczynnie opuścić przewodu pokarmowego. Konieczna bedzie wizyta w szpitalu. Jak możemy jednak udzielić pierwszej pomocy kiedy doszło do zadławienia?

 

 

Pamiętajmy! Nie zostawiajmy dzieci samych podczas zabawy.  Trudno jest podejrzewać połknięcie ciała obcego, szczególnie wtedy gdy przeszło już przez przełyk i dostało się do przewodu pokarmowego. Co powinno nas martwić?

 • ból gardła który pojawi się bez przyczyny
 • trudności w przełykaniu śliny lub kęsów pokarmu
 • kaszel
 • krztuszenie się
 • nudności lub wymioty
 • ból w klatce piersiowej

musimy brać pod uwagę, że mogło dojść do połknięcia ciała obcego. Musimy wtedy PILNIE skontaktować się z lekarzem !!!

Co się stanie z Twoim dzieckiem w szpitalu?

 • Czynności wykonywane w szpitalu zależne są od wielu czynników- jaki przedmiot dziecko połknęło, ile czasu minęło od połknięcia, od możliwości i postępowaniu
  w danej placówce.
 • Wykonanie kilku zdjęć Rtg w celu potwierdzenia połknięcia ciała obcego i określenia
  jego umiejscowienia(chyba, że dziecko połknęło coś, czego nie widać w Rtg).Badanie
  musi objąć wszystkie odcinki przewodu pokarmowego
 • O dalszym postępowaniu zadecyduje lekarz. Może zalecić obserwację i przesiewanie
  stolca (z ewentualną podażą leków przeczyszczających i oceną radiologiczną przemieszczania się ciała obcego – np. kontrolne RTG co tydzień) albo skierować pacjenta na gastroskopię W celu usunięcia ciała obcego
 • Leczenie operacyjne (endoskopia lub otwarcie powłok brzucha) konieczne jest
  w około 1% przypadków

Gastroskopię u dzieci wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Pilność jej wykonania zależna jest od rodzaju ciała obcego i jego umiejscowienia.

 • W ciągu 6 godzin należy usunąć baterie oraz ostre ciało obce w przełyku. Dotyczy to
  także przedmiotów, które całkowicie zamykają światło przełyku.
 •  W ciągu 24 godzin należy usunąć niewielkiej wielkości, tępe ciało obce w przełyku oraz magnesy, przedmioty ostre lub długie ( powyżej 5-6 cm), które mogą zaklinować się w zgięciu dwunastnicy.
 • W ciągu 72 godzin należy usunąć ciała obce o średniej wielkości ( poniżej 5 cm długości i 2-2,5 cm średnicy).

 

 

Pamiętaj!

Najskuteczniejszym środkiem zaradczym jest profilaktyka.

Musimy być bardzo uważni

Artykuł napisany na podstawie materiału  przygotowanego w ramach Promocji Zdrowia przez mgr. piel. Ewę Wyłudę