Dotacje

dotacja Unijna

 

Projekt: Sóweczki – Małe sóweczki w żłobku – Rodzice w pracy”

 

 

 

SOWIA 5 BEATA MAZUR-MICHAŁOWSKA w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

nr RPSL.08.01.03-24-02A2/18 pn.

„Sóweczki – Małe sóweczki w żłobku – Rodzice w pracy”

Cel główny projektu:

Utworzenie żłobka z 30 miejscami opieki w Siemianowicach Śląskich mający na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy 7 matkom pozostającym poza rynkiem pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi oraz utrzymanie zatrudnienia przez 23 matki dzieci do lat 3 z Siemianowic Śląskich i okolic.

Wartość projektu 659 298,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 560 403,30 zł.

Projekt Unijny

 

Dofinansowanie Unijne