Dotacje

Dotacja Unijna dla Klubu Malucha

SOWIA 5 BEATA MAZUR-MICHAŁOWSKA

w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 17 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

nr RPSL.08.01.01-24-0697/18 pn. „Klub Malucha Sowia 5 – Szczęśliwe dzieci aktywnych rodziców”

Cel główny projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie 8 nowych miejsc opieki w istniejącym klubie dziecięcym Projektodawcy w Siemianowicach Śląskich mający na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy 8 rodzicom dzieci do lat 3 z Siemianowic Śląskich pozostających poza rynkiem pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi (w tym: 1 powracająca po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i 7 bezrobotnych/biernych.

Wartość projektu 242 925,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 191 186,25 zł.

Projekt Unijny

 

projekt unijny