Dotacja Unijna dla Przedszkola

„SOWIA 5 PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE I ŻŁOBEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w okresie od 1 września 2023r. do 30 listopada 2023r.

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-005C/23 pn. „Sowia 5 – zdrowe miejsce pracy.”

Cel głównym projektu:
Projekt jako główny cel zakłada wdrożenie ponadprzeciętnych rozwiązań dla 12 prac Wnioskodawcy (12K, w tym 1 os. 50 +, wnioskodawca w chwili obecnej nie zatrudnia mężczyzn) poprzez modernizację miejsc pracy i poprawę ergonomii pracy mającą wyeliminować zdrowotne czynniki ryzyka. Wnioskodawca planuje modernizację stanowisk pracy zgodnie z potrzebami pracowników żłobka oraz przedszkola prowadzonych przez Sowia 5 Przedszkole Integracyjne i Żłobek Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich aby zapewnić ergonomię, bezpieczeństwo stan.pr. oraz aby utrzymać zatrudnienie. Drugim celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy praktycznej na temat prawidłowej organizacji miejsca pracy oraz podjęcie tematyki wypalenia zaw. poprzez organizację szkoleń. Projekt obejmie poprawę ergonomii pracy oraz udział w szkol. dla przedszkolanek, opiekunek dziecięcych oraz pomocy, które są w wieku aktywności zawodowej i pracują u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. ½ etatu w okresie od 01.09.23 do 30.11.23r

Planowane efekty:
Modernizacja stanowisk pracy i poprawa ergonomii pracy, co przyczyni się do eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka.

Wartość projektu: 68 316,25 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 58 068,81 zł.

 

Projekt Unijny