Dotacje

Dotacja Unijna dla Przedszkola

SOWIA 5 BEATA MAZUR­-MICHAŁOWSKA

w okresie od 1 czerwca 2017r. do 31sierpnia 2018r realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


RPSL.11.01.03-24-004F/17 pn. „Przedszkole Sowia 5 ”

Cel główny projektu:

Przedmiotem projektu jest wsparcie 40-stu dzieci, w tym 5-ciu z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z obszaru Siemianowic Śląskich i okolic, poprzez realizację celu głównego, jakim jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów u dzieci w wieku 3-6.

Wartość projektu 819 729,23 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 696 769,84 zł

 

Projekt Unijny

Dotacje unijne dla przedszkola