fidget spinner

Fidget spinner – zabawka dla dzieci z autyzmem.

Fidget spinner to zabawka wymyślona przez  Catherine Hettinger. Początkowo jej celem było pomaganie dzieciom z ADHD i autyzmem.  Ma ona pomagać w koncentracji oraz redukować lęk i niepokój, obecnie stała się po prostu modnym gadżetem.

Czy jednak Fidget spinner to zabawka dla dzieci z autyzmem ?

O tym że w tym roku świat oszalał na punkcie tej zabawki nie musimy nikomu mówić. Na ulicach pełno jest dzieciaków z kolorowymi spinnerami w ręku. Co można z nią robić? Właściwie odpowiedź jest prosta – kręcić. Czy to może pomóc dziecku z autyzmem?

Co to jest autyzm?

Autyzm, zgodnie z terminologią medyczną, jest to „(…)złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych(…”).

Kiedy ujawnia się autyzm?

Autyzm ujawnia się do 36 miesiąca życia dziecka, czyli do ukończenia przez niego 3 roku życia. Nie jest to choroba psychiczna. Jest rodzajem zupełnie innego rozwoju funkcji neurofizjologicznych.

Choroba polega na odcięciu się od świata zewnętrznego, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem. Dziecko nie bawi się z rówieśnikami, tylko ucieka w swój własny, maleńki świat.

Rozróżnia się następujące rodzaje autyzmu:

  • autyzm schizofreniczny – charakteryzuje się on unikaniem kontaktów z innymi ludźmi, zamknięciem w sobie, życiem w świecie wewnętrznym naznaczonym pustką;
  • autyzm dziecięcy – jego nazwa odnosi się do wieku, w którym obserwowane są pierwsze jego objawy, a nie do tego, że dotyka wyłącznie dzieci. Określenie to zostało wprowadzone dla odróżnienia tego zaburzenia od innych charakteryzujących się podobnymi objawami, np. od schizofrenii.

Objawy, które pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, trwają niestety przez całe życie.

autyzm

W autyzmie dziecięcym obserwuje się nadwrażliwość na bodźce – dotyk, zapach, dźwięk, światło, obrazy. Maluszek nie potrafi odbierać i interpretować tego, co do niego dociera. Dlatego właśnie dziecko ucieka… ucieka w swój świat. Zamyka się.

Pomoc takim dzieciom – to pomoc psychologiczna i edukacyjna. Kluczową rolę w leczeniu autyzmu odgrywają właśnie oddziaływania edukacyjne, behawioralne i rehabilitacyjne. Są one prowadzone w ośrodkach specjalizujących się w terapii dzieci autystycznych. Obejmują one m.in. terapię zaburzeń komunikacji i zachowania oraz trening umiejętności społecznych. Przykładami innych pomocnych form terapii są zajęcia teatralne, plastyczne, logopedyczne, dogoterapia, hydroterapia czy też muzykoterapia. Efektywność tych form leczenia w łagodzeniu i eliminowaniu objawów autyzmu jest tym wyższa, im wcześniej dziecko zostanie objęte tego typu leczeniem. Dlatego wiek przedszkolny odgrywa tutaj istotną rolę.

W naszym przedszkolu Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich oferujemy pomoc dzieciom,  u których zdiagnozowano autyzm. Jest to pomoc psychologa, pedagoga i logopedy. Staramy się zachęcać dzieci do wyrażania własnych przeżyć, zachęcamy do poznawania nowych rzeczy, uczymy samodzielności, motywujemy do działania. Staramy się wzmacniać mocne strony dziecka.

Zapraszamy serdecznie do przedszkola Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich – ostatnie wolne miejsca czekają właśnie na Ciebie.

 

 

Bibliografia: 

  • Pisula E., Małe dziecko z autyzmem – diagnoza i terapia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, ISBN 978-83-7489-298-8.