Integracja dzieci w wieku przedszkolnym

Integracja dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkole Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich jest niezwykłym przedszkolem. Przyjmowane są do nas dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na autyzm, zespół Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi, z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także ze względu na niepełnosprawność ruchową oraz afazję. Dlaczego taka

integracja dzieci  w wieku przedszkolnym jest ważna? 

Autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona, afazja – to wszystko choroby, które często nie pozwalają funkcjonować, powodują zamknięcie i odizolowanie. Zarówno dzieciom dotkniętym tymi chorobami jak i dorosłym,  trudno odnaleźć się w świecie, trudno zrozumieć

Dzięki przedszkolom i szkołom integracyjnym, dzieci dotknięte chorobami, mają szansę na normalne życie w społeczeństwie. Uczą się pełnego funkcjonowania. Ale zajęcia integracyjne są korzystne nie tylko dla dzieci chorych. Zajęcia integracyjne likwidują bariery. Dzieci niepełnosprawne uczą się normalnego życia w społeczeństwie, natomiast dzieci zdrowe uczą się cierpliwości, szacunku, umiejętności pokonywania trudności życiowych. Sami Państwo widzicie, że korzyści są obustronne. Warto już na etapie wieku przedszkolnego, uczyć tolerancji wobec drugiego człowieka.

Integracja dzieci w wieku przedszkolnym

A niejednokrotnie zdarza się tak, że osoby „niepełnosprawne” mogą nas nauczyć wielu rzeczy i stają się naszymi przyjaciółmi na całe życie. Warto więc poznać te choroby, które dopóki są nam obce – wydają się czasami nawet straszne i niebezpieczne. Kiedy jednak poznamy osoby dotknięte chorobą, dowiemy się więcej o samej chorobie – przystaje ona być dziwna, przestaje być niebezpieczna, najczęściej po prostu przestaje dla nas istnieć.

Podczas kolejnych wpisów na naszym blogu, będziemy się starali zapoznać Państwa z chorobami i niepełnosprawnościami u dzieci. Że dzieci, które muszą się z nimi zmagać nie zagrażają dzieciom zdrowym, nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa. Jak ważna jest Integracja dzieci w wieku przedszkolnym.

W naszym przedszkolu każde dziecko bez wyjątku znajdzie szacunek i zrozumienie. Jesteśmy otwarci zarówno na problemy dzieci jak i rodziców. Wspólnie będziemy starali się je rozwiązywać. Mamy nadzieję, że uda nam się sprawić, że będzie to miejsce dla wszystkich dzieci ukochane, do którego będą chętnie wracały po wakacjach.