Archiwa kategorii: KADRA

Kadra przedszkola Sowia 5

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza, a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” – Janusz Korczak

 

Nauczyciel w przedszkolu to osoba, która spędza z dzieckiem prawie tyle czasu co Rodzice. Jest dla dziecka autorytetem i wzorcem. Dlatego też musi to być osoba oddana, pełna zaangażowania i miłości, a jednocześnie doświadczona i wykwalifikowana.

Wszyscy wychowawczy z naszego przedszkola Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich ukończyli studia wyższe o kierunku pedagogicznym.

Wszyscy są pełni pasji, zaangażowania i oddania. Z milionami pomysłów na kreatywną naukę i zabawę.

Poznajcie ich, oto Kadra przedszkola Sowia 5:

 Beata Mazur-Michałowska Dyrektor Przedszkola

Wykształcenie: 

Uniwersytet Śląski – Pedagogika specjalna resocjalizacja

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Główna Szkoła Handlowa w Warszawie – MBA

Certyfikat European Financial Planner, EFP EFPA

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach wydział Pedagogika Specjalna. Ukończyłam również MBA na SGH. Od prawie dwóch lat jestem szczęśliwą mamą Konrada i ten czas poświęciłam na zajmowaniem się moim synem. Przez 21 lat pracowałam w bankowości na stanowisku menadżerski, jednak moim najbardziej wymagającym pracodawcą jest mój Syn. Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących organizacji pracy, w czasie studiów odbyłam wiele praktyk w ośrodkach opiekuńczych małych dzieci, jak i w prowadzeniu przedszkola w ogóle.

Współpracuje również z innymi przedszkolami, gdzie pozyskuje wiedzę praktyczną i wykorzystuję wiedzę teoretyczną.

 

Ewelina Bednarek

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim, kierunek edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Praca nauczyciela  jest dla mnie nie tylko zawodem, ale także pasją. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego możliwości. Widząc jak się rozwijają i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu wiem, że moja praca ma sens. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać.

Bardzo lubię pracować z dziećmi ponieważ uczą mnie cieszyć się najdrobniejszymi rzeczami.
W przedszkolu pracuję jako nauczyciel naszych najmłodszych dzieci.

 

Marzena Romanczyk

Wykształcenie:

Uniwersytet w Opolu kierunek Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką

Kolegium nauczycielskie w Bytomiu kierunek Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Pani Marzena będzie wspierać wychowawców i pomagać w opiece nad dziećmi. Jest wieloletnim terapeutą , masażystą , fizjoterapeutą oraz oligofrenopedagogiem . Opiekuje się dziećmi od wielu lat i wspiera ich w  rozwoju. Prowadzi różne ciekawe zajęcia ruchowe dla dzieci, aby jak najlepiej wspierać ich rozwój nie tylko emocjonalny, ale też ruchowy.

 

Aleksandra Rusz

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunek Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Pani Aleksandra będzie wspierać nauczycieli w ich zajęciach, organizować czas wolny dla dzieci, zabawy integracyjne oraz ruchowe, pomagać dzieciom w nauce ich czynności życia codziennego.